Regler

Regler.

Ordensregler for live poker turnering.

 • Turneringen ledes af en turneringsleder.

 • Spillerne dealer selv på skift når de har dealer knappen.

 • Personer under 18 år har ikke adgang til spillelokalet.

 • Der skal forvises billed-ID og betalingskort brugt til betaling ved ankomst til turneringslokalet på turneringsdagen.

 • Truende eller aggressiv adfærd accepteres ikke.

 • Det er forbudt at udvise støjende adfærd.

 • Det er forbudt at være til gene for andre.

 • Enhver overtrædelse af ordensregler kan medføre straf eller bortvisning.

 • Hvis en spiller afsløres i snyd, vil denne øjeblikkeligt og permanent blive bortvist fra spillelokalet.

 • Når en spiller er ude, giver denne spiller turneringslederen besked herom.

 • Ved uoverensstemmelser ved et bord tilkaldes en turneringsleder.

 • Turneringslederens afgørelse er endelig i enhver sammenhæng.

 

 

Turneringsregler

 • Turneringslederen kan til hver en tid træffe en afgørelse, som denne finder mest fair i den givne situation; også selvom  denne beslutning strider mod de skrevne regler.

 • Bliver der vendt et kort under kortgivningen, skal det bruges som det første burn-card. Sker det 2 gange i samme hånd, er der omgivning.

 • Bliver et eller flere fælleskort vendt for tidligt, skal det/de ikke bruges, men blandes ind i bunken igen. Dette gælder også hvis én eller flere spillere, har nået at reagere på det for tidligt givne kort.  

 • Alle chips skal være på bordet. Det er ikke tilladt at fjerne chips fra bordet. Chips med størst værdi, skal altid være synlige.  Chips skal være udenfor spilfladen. 

 • Hvis en spillers bet/raise ikke stemmer overens med det verbalt annoncerede, er det det verbalt annoncerede, der er bindende.  

 • Bets skal placeres foran spillerens kort. Undlad at kaste chips i potten. 

 • Hvis en spiller better/raiser udenfor tur, er denne action bindende såfremt spillerne foran checker, hvis disse better; er spilleren som agerede udenfor tur fri.

 • Stringbetting er ikke tilladt. Man better/raiser enten ved at annoncere sit bet verbalt, eller ved at placere den korrekte mængde chips foran sig i en enkelt bevægelse.  

 • Uden verbal erklæring af et bet/raise vil en enkelt chip blive opfattet som et call.  

 • Sidder en spiller ikke på sin plads når det første kort gives, betragtes spillerens hånd som værende død.

 • Hvis en spillers kort kommer i kontakt med bunken med foldede kort, eller en anden spillers kort, er hånden foldet.

 • Det er spillerens eget ansvar at beskytte sin hånd. En folded hånd kan ikke tages op og spilles.  

 • Spillere må ikke vise sine kort til andre spillere under spillet. Viser man sin hånd til andre spillere, er hånden død.  

 • Andre spillere eller tilskuere må ikke indvolveres i en aktiv hånd. I sådan tilfælde vil hånden betragtes som foldet.  

 • Såfremt en hånd vises til en enkelt spiller efter hånden er forbi, har alle spillere ved bordet ret til at se hånden.

 • Kort må ikke fjernes, holdes under bordet, eller på andre måder være skjult.

 • For at vinde en pot, skal en spiller vise begge sine kort.

 • Hvis alle spillere checker i sidste budrunde, skal spilleren, der senest har bettet, vise sin hånd først, og begge kort skal vises på en gang.

 • Ved split-pot går chips, der ikke kan deles ligeligt mellem spillerne, til spilleren, der sidder først efter dealer button.

 • Når small blind ryger ud af en turnering, rykkes dealer button i det efterfølgende spil hen til det tomme sæde (hvor den burde være, hvis ikke spilleren var røget ud).